• Home
  • Thẻ CÂU CHUYỆN PHÁ MÊ MỜ
LÝ DO PHẬT THÀNH THẦN LINH TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

  Vương triều Shunga (180-68 trước Công nguyên) hà khắc và cải đạo Phật tử Ấn Độ thành những tín đồ khuynh hướng về thần linh!

11-07-22 Thích Tâm Đức
Câu chuyện phá mê mờ thứ 4

Tức Nhau Vì Tiếng Gáy!  

29-04-22 Thích Tâm Đức
Câu Chuyện Phá Mê Mờ Thứ 3

Có Phải Chết Là Hết?  

29-04-22 Thích Tâm Đức
Câu Chuyện Phá Mê Mờ Thứ 2

Có phải Phật là hình tướng?    

29-04-22 Thích Tâm Đức
Câu Chuyện Phá Mê Mờ Thứ 1

Nếu Ai Cũng Xuất Gia Hết?

29-04-22 Thích Tâm Đức