Lễ Vu Lan tại chùa Tường Vân, Lowell, Massachusettes, Hoa Kỳ ngày 07-08-2022

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Chùm ảnh Thượng Toạ Thích Tâm Đức dự lễ Vu Lan tại chùa Tường Vân, Lowell, Massachusettes, Hoa Kỳ ngày 07-08-2022.

 

 

 

 

Nội dung chính
Comments