Chào mừng đại lễ tưởng niệm Tổ ni Ái Đạo và Chư ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam (Mahāpajāpati Gotamī) – 02/10/2022

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Chùm ảnh Thượng Toạ Thích Tâm Đức dự Đại lễ tưởng niệm Tổ ni Ái Đạo (Mahāpajāpati Gotamī)(PL.2566 – DL.2022) và Chư ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM cơ sở II, ngày 02-10-2022.

 

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *