• Home
  • Thẻ Chư ni Ái Đạo
Chào mừng đại lễ tưởng niệm Tổ ni Ái Đạo và Chư ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam (Mahāpajāpati Gotamī) – 02/10/2022

Chùm ảnh Thượng Toạ Thích Tâm Đức dự Đại lễ tưởng niệm Tổ ni Ái Đạo (Mahāpajāpati Gotamī)(PL.2566 – DL.2022) và Chư ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM cơ sở II, ngày 02-10-2022.  

02-10-22