TRI ÂN TIỀN NHÂN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Ngày 24-01-2021 tứ chúng tại chùa Đồng, Yên Tử, thắp nén tâm hương dâng cúng Phật hoàng Trần Nhân Tông thùy từ chứng giám và gia hộ cho đất nước Đại Việt, Việt Nam ngày nay được quốc thái dân an – thịnh vượng và hạnh phúc!

Nội dung chính
Comments