TIẾP THU CÓ CHỌN LỌC

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Chớ vội tin 10 điều sau: 1. Truyền thuyết; 2. Truyền thống; 3. Tuyên truyền; 4. Kinh sách; 5. Siêu hình; 6. Lập trường; 7. Hời hợt; 8. Định kiến; 9. Thế lực ủng hộ; 10. Đạo sư.

 

Nội dung chính
Comments