Thượng toạ Thích Tâm Đức tham dự họp Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Chiều ngày 29-8-2022, Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN) họp với lãnh đạo Phân viện, các Trung tâm, Ban thuộc VNCPHVN để nhìn lại các hoạt động của Viện trong nhiệm kỳ qua.
Đại diện Ban Thư ký của Viện và Thư ký của Ban Biên tập và ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam (TTTĐPGVN), Thượng tọa Thích Giác Hoàng đã báo cáo về việc phiên dịch, biên tập và ấn hành Tam tạng Thánh điển PGVN gồm:
1) Kinh tạng Phật giáo Thượng tọa bộ (9 tập)
2) Luật tạng Phật giáo Thượng tọa bộ (2 tập)
3) Kinh tạng A-hàm đã in xong: Trường A-hàm và Trung A-hàm (bản dịch xưa và nay)
4) Tạp A-hàm và Tăng nhất A-hàm đã dàn trang xong, cần một ít thời gian nữa sẽ in hết. Chắc chắn là 4 cuốn A-hàm còn lại sẽ được in trước Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022.
Đồng thời, Thượng tọa cũng trình bày về tình hình bộ Bản duyên. Cuốn thứ 6 (cuối cùng) trong bộ Bản duyên đã được dàn trang. Hy vọng cuối năm 2022 sẽ ra đời từ 2-3 tập, góp phần vào sự hoàn thành TTTĐPGVN.
Giám đốc các Trung tâm lần lượt trình bày những hoạt động các năm qua nói chung và năm 2022 nói riêng. Mỗi Trung tâm đều góp phần nhiều hay ít cho sự phát triển của VNCPHVN.
Đồng thời, nhân dịp này, Viện cũng đã thống nhất ngày tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 là vào sáng Chủ nhật, lúc 8g00, ngày 30-10-2022 (nhằm 6-10 Nhâm Dần) tại lầu 4, VNCPHVN (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, TP.HCM).
Tin bài : Giác Hoàng
Nội dung chính
Comments