Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp tại chùa Hoằng Pháp

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Thượng Tọa Thích Tâm Đức chia sẻ Phật pháp tại chùa Hoằng Pháp, TPHCM
    Sáng 22/08/2022, Thượng Tọa Thích Tâm Đức đã có buổi chia sẻ Phật pháp với đề tài “Niệm Phật và Niệm Phật A Đi Đà” cho khoá tu Phật Thất khoá 97 – Pháp Hội Niệm Phật tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, Tp. HCM.
Buổi chia sẻ gồm hơn 2.500 tăng ni và Phật tử tham dự.
Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:
– Thích Tâm Đức –
Nội dung chính
Comments