• Home
  • Thẻ Xuất gia gieo duyên
THIỀN CHO XUẤT GIA GIEO DUYÊN

Phân tích về Giá trị cốt lõi của Thiền trong cả hai truyền thống của Phật giáo, Nam tông – Bắc tông. Và khoá Xuất gia gieo duyên thực tập thiền căn bản. Chùa Quan Âm Đông Hải (xã Vĩnh Hải, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), ngày 02/09/2023. Nguồn: Đạo Phật Ngày Nay

18-10-23 Thích Tâm Đức