• Home
  • Thẻ Thiểu dục
Thiểu dục góp phần bảo vệ môi trường

Đức Phật đã cảnh báo loài người “Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt… Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái.”[1] Chính tham ái (taṅhā) là nguyên nhân đưa đến khổ đau cho con người. Chính nguyên nhân này mà con người đấu tranh, giành giật, chiến tranh…Trong…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức