• Home
  • Thẻ Thiền Vipassana
VIPASSANA, CỐT LÕI CỦA KINH ĐIỂN NIKAYA

Hòa Thượng Thích Tâm Đức thuyết giảng với song ngữ Việt – Anh tại chùa Pháp Vân, Hà Nội chiều 20/9/2023.

16-10-23 Thích Tâm Đức
THIỀN VIPASSANA

Thiền Vipassana hay Thiền Tứ Niệm Xứ thuộc kinh tạng Pali giúp Thiền giả đạt mục đích Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát qua quán tưởng 4 đề mục: thân, thọ, tâm và pháp.

07-12-22 Thích Tâm Đức