• Home
  • Thẻ Đại Thừa
Phật giáo Đại thừa

Vào thời kỳ Ấn Độ cổ đại, một phong trào mới là Phật giáo Đại thừa xuất hiện khoảng đầu Công nguyên. Sự xuất hiện này diễn ra trong một bối cảnh đổi thay sâu sắc của chính trị xã hội của đất nước này sau khi Đại đế A-Dục (Asoka, trị vì Ấn Độ…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức