Sách tặng Đại Học Havard và thư viện Quốc hội Mỹ

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Sách tiếng Anh “THE WAY TO TRÚC – LÂM MEDITATION SCHOOL IN VIETNAM” và tiếng Việt là (Đường Đến Thiền Phái Trúc Lâm Tại Việt Nam) được hiệu đính và in thành sách từ luận án tiến sĩ “Thien of Vietnamese Buddhism under Tran Dynasty” mà tác giả đã bảo vệ thành công và nhận bằng tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi, Ấn Độ vào năm 1997.
Nguyên nhân sách ra đời thật tình cờ. Nhớ lại mùa thu năm 1993, vị Giáo sư tân Khoa trưởng Phân khoa Phật học Đại học Delhi, Ấn Độ, trong khi chờ nhận nhiệm vụ đã đi du lịch vài nước Đông Á không có Việt Nam. Sau khi về lại Ấn Độ vị này cho tổ chức một buổi tọa đàm và ca ngợi Phật giáo ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan. Thế rồi, đến phần hỏi – đáp, tác giả đứng dậy hỏi: “Thưa Giáo sư, vậy thì Phật giáo ở Việt Nam thế nào?”. Vị Giáo sư đưa ngón tay đặt lên trán một tí rồi trả lời “Nothing”, nghĩa là, “Tôi không biết tí gì về Phật giáo Việt Nam hết”. “Ôi! Lịch sử Phật giáo Việt Nam và dân tộc tôi anh hùng vậy mà ngài không biết à”, tác giả thầm nghĩ, và đây là lý do hình thành luận án và cũng là quyển sách này.
Ngày 04/11/2022 nhân một giáo sư đại học Massachusetts, Mỹ ghé thăm tác giả. Vị giáo sư này xa quê hương hơn 40 năm là một chuyên viên điện toán và cũng là nhà văn, dịch giả nhất là thơ thiền Việt Nam. Cũng là một thiện duyên, tác giả đã tặng 2 bộ sách tiếng Anh và Việt. Hai bộ sách này sẽ được chuyển đến Đại học Havard và Thư viện Quốc hội Mỹ.
Lành thay!
– Thích Tâm Đức –
Nội dung chính
Comments