PHÁP HOA 4 USA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Phẩm 4 Kinh Pháp Hoa có tựa đề là Tín Giải, tin rằng của báu Tri kiến phật hiện hữu trong chư Phật và trong chúng sinh.

Nội dung chính
Comments