PHÁP HOA 2 USA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Phẩm 2 Kinh Pháp Hoa có tựa đề là Phương tiện. Phương tiện (ở đây ám chỉ cho 27 phẩm từ 2 cho đến 28: Tục đế) là phương pháp/công cụ nhằm đạt đến Cứu cánh, mục đích (Phẩm 1: Chơn đế). Phương tiện là Ngón tay chỉ Mặt trăng (Cứu cánh). Muốn thấy Mặt trăng thì phải nương theo và buông xả Ngón tay, và đây chính là Tri kiến phật, tỏ ngộ thật tướng của thế giới, vũ trụ; một thế giới hạnh phúc hiện tiền!

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *