NHỮNG LỜI PHẬT DẠY TẠI 4 ĐỘNG TÂM, ẤN ĐỘ

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Bốn Động tâm, đó là: Lumbini nơi Phật ra đời, Bodhgaya nơi Phật thành đạo, Sarnath nơi Phật thuyết bài pháp đầu tiên, và Kushinagar nơi Phật nhập diệt.

Nội dung chính
Comments