Những hình ảnh và bút tích của Ôn, quý nhất đời con

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

1.Quy y Tam Bảo và Giữ gìn 5 giới cấm, tháng 9/1974 tại Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn.
2 và 3.Tại Vũng Tàu, năm 1998.
4.Tại Học viện PGVN-Tp.HCM năm 2000.
5.Gởi đệ tử ngày 27/7/1996 (…vì thầy là đệ tử thứ nhất của tôi được thi bằng tiến sĩ… và đậu xong về phục vụ chánh pháp…) / Gởi Tiến sĩ S. P. Kumar, Phân khoa Triết học, Đại học Delhi, Ấn Độ ngày 06/02/2003 (… đệ tử tôi đang có mặt ở buổi vấn đáp, là người thầy, tôi xin chia sẻ cảm xúc và sự vui mừng với thầy ấy cũng như cám ơn sự hướng dẫn của Bà, qua đó, mà đệ tử tôi đã hoàn thành luận án tiến sĩ với đề tài “Triết lý Nhất thừa Kinh Pháp Hoa”….).
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments