Lễ kỷ niệm 10 năm Đức Đại Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Minh Châu Viên Tịch (2012-2022)

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM ĐỨC ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG KHAI SÁNG THIỀN VIỆN VẠN HẠNH VIÊN TỊCH (2012- 2022)
-Ngày 16 tháng 7 Nhâm Dần (Thứ bảy, 13/8/2022)
16g30: Lễ Tiên thường
17g00: Tiểu thực
19g00: Tụng kinh Di Giáo tại Giác linh đài
Dâng hương, đảnh lễ, hữu nhiễu bảo tháp Pháp Lạc
• Ngày 17 tháng 7 Nhâm Dần (Chủ nhật, 14/8/2022)
7g30: Phật tử vân tập, trang nghiệm đạo tràng
8g00: Cung nghinh Chư Tôn, Thiền Đức Tăng, Ni
9g30: Chính thức Lễ kỷ niệm 10 năm Đức Đại Trưởng lão Viên tịch (có chương trình riêng)
11g00: Cúng dường Ngọ trai
11g30: Phật tử Thọ trai- Hoàn mãn
Tại: Thiền viện Vạn Hạnh, 750 Nguyễn kiệm, Phú nhuận, Tp.HCM
Trân trọng kính mời
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nội dung chính
Comments