Đêm thiền trà tối chủ nhật 18/09/2022

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Tối CN 18/09/2022 đạo tràng thực tập Thiền tại Thiền viện Vạn Hạnh.
Lộ trình tu tập đi đến giải thoát khổ đau trong đạo Phật gồm 5 bước:
-giới,
-định,
-tuệ,
-giải thoát,
-giải thoát tri kiến.
Để có được bước tu tập thứ hai là Định được thuận lợi hành giả phải hành trì bước thứ nhất là Giới. Giới trong kinh tạng Pali bao gồm:
-5 giới (cho tại gia),
-hộ trì 6 giác quan,
-tiết độ trong ăn uống,
-chánh niệm tỉnh giác (chú tâm vào mọi hành vi cử chỉ của thân trong hiện tại) và
-chú tâm cảnh giác (an trú tâm hơi thở vào, ra).
Những lần gặp nhau hành thiền là dịp để đạo tràng sách tấn, học hỏi, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm về Phật pháp.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *