ĐẠO TRÀNG THIỀN ỨNG DỤNG VẠN HẠNH LÀM LỄ TRI ÂN THẦY

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Hòa chung niềm vui Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 đêm thứ bảy 19/11 đạo tràng Thiền Ứng dụng Vạn Hạnh lại gặp nhau có một buổi lễ Tri ân nho nhỏ.
Mở đầu là hai bài hát nhẹ nhàng và ấm áp về tình thầy.
Uống nước nhớ nguồn
Ơn thầy mở lối soi đường
Cho con vững bước dặm trường
Tương lai
Ơn Thầy, giảng dạy bao năm
Ân sư kính trọng, chúng con thực hành
Kiếp này gặp được cao nhân
Thầy Cô tri thức, dắt dìu chúng sanh
Nghĩa nhân, trọng Đạo ân Sư
Chúng con giác ngộ, tu hành từ bi
Có duyên gặp được Thầy Cô
Kiếp này theo phật, gieo trồng thiện căn.
Tiếp theo là lời tác bạch của vị đại diện đạo tràng, lời đạo từ của sư ôn hướng dẫn, cắt bánh…Thiền trà.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments