Đạo tràng thiền Phật giáo thực hành tu tập thiền chánh niệm

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Đêm 28/08/2022 tại thiền phòng Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Đức giao lưu cùng với hai khách mời từ Mỹ đến là TT. Thích Tâm Hỷ và cô Thu Nowak cùng khoảng 35 thiền sinh.
Là một cư sĩ nữ không học kinh sách nhiều nhưng lại tiếp xúc và học hỏi trực tiếp từ nhiều vị thiền sư trong nước và nước ngoài cô Thu Nowak đã chia sẻ lại cho đại chúng những trải nghiệm quý báu về thiền Chánh Niệm với những lời lẻ mộc mạc, giản dị dễ hiểu!
Cũng như mọi khi, sau thời chia sẻ / thực hành thiền chánh niệm là thời dùng bánh trà và chụp hình kỷ niệm.
Nội dung chính
Comments