ĐẠI KINH VÍ DỤ LÕI CÂY – 29/152

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Đức Phật đề cập 5 hạng tỷ kheo theo 5 phần của thân cây, từ dễ hư hoại đến không hư hoại, đó là Phạm hạnh: cành lá, vỏ ngoài, vỏ trong, giác cây, và lõi cây. Cái gì lõi cây, cái ấy tồn tại lâu dài “Yo sāro, so ṭhassati”

Nội dung chính
Comments