CHUYỂN ĐỘNG BÁNH XE CHÁNH PHÁP

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

“Chuyển động bánh xe chánh pháp” (Dhammacakkapavatana-sutta) là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật Thích Ca giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như. Bài pháp này rất quan trọng, được Đức Phật ví như dấu chân voi lớn nhất so với dấu chân của các con thú khác. Bài kinh này căn bản cho tất cả các truyền thống Phật giáo.

Nội dung chính
Comments