CHÙA TAM CHÚC: MỘT DI SẢN VĂN HÓA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Ngày 26-01-2021 đoàn chúng tôi có dịp thăm viếng Chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Nội dung chính
Comments