CÂU CHUYỆN CHIẾC XE NGỰA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

“Chiếc xe ngựa” chỉ là một giả danh, một tên gọi, ảo, không thật! Khái niệm đó là một sự phản ánh vào trong tâm thức con người một thực tế của những bộ phận cấu thành nên chiếc xe ngựa, như là thùng xe, càng xe, con ngựa… đang hoạt động theo một quy luật khách quan duyên sinh – duyên diệt.

Nội dung chính
Comments