CẢNH GIỚI CỰC LẠC CỦA PHẬT A-DI-ĐÀ NHƯ THẾ NÀO VÀ Ở ĐÂU?

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Phật giáo Đại thừa thích nghi thời đại và đáp ứng hai nhu cầu: niềm tin và trí tuệ. Về nhu cầu trí tuệ, cảnh giới Cực lạc của Phật A-Di-Đà tương đương quả vị thứ ba Bất-lai trong Phật giáo Nguyên thủy và đó cũng chính là cái tâm thanh tịnh của con người!

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *