BÌNH THƯỜNG MỚI

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Lối sống “Bình thường mới” hiện tại ở Việt Nam làm liên tưởng đến Kinh “Nhất dạ hiền giả” – Hãy thấy sự sinh – diệt của cái thân-tâm hiện tại mà buông xả chúng!

Nội dung chính
Comments