BÁT THÁNH ĐẠO

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Hướng hành động của một vị chứng ngộ có 8 bước: chánh kiến – chánh tư duy – chánh ngữ – chánh nghiệp – chánh mạng – chánh tinh tấn – chánh niệm – chánh định.

Nội dung chính
Comments