VIẾNG THĂM KHOA NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Chiều 14/12/2022, nhận lời mời viếng thăm Khoa nghệ thuật Phật giáo, Đại học Hoa Phạm, Hòa Thượng Thích Tâm Đức cùng vài thành viên đoàn đã đến viếng khoa này.
     Vị Khoa trưởng, một vị Ni biết nói tiếng Anh, và một giáo sư về thư pháp đã đón tiếp đoàn rất nồng hậu, giới thiệu Khoa và giới thiệu trường qua trình chiếu. Sau đó đã tặng đoàn những quyển sách về nghệ thuật PG.
Đặc biệt, trong khoa này có một thiền phòng với bàn thờ Phật nhỏ.
 
Thích Tâm Đức 
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *