Tuyên bố Hòa bình thế giới của diễn đàn Phật giáo Châu Á vì hòa bình

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     
     Vào ngày 07/10/2023, chúng tôi đại diện của Hội nghị Phật giáo châu Á vì hòa bình (ABCP), đã tụ họp ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Việt Nam để chuẩn bị cho Đại hội đồng lần thứ 12 của ABCP, dự kiến diễn ra vào ngày 16-17/12/2023 tại Delhi, Ấn Độ, đồng thời, thảo luận về vấn đề cấp bách của các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột trên khắp thế giới.
Chúng tôi rất quan ngại về những đau khổ khủng khiếp đang gây ra cho những sinh mạng vô tội, như những người thực hành Phật pháp, nơi nhấn mạnh không bạo lực, lòng từ bi và hòa bình. Trong tình hình quan trọng này, chúng tôi khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hòa bình và công lý như sau:
1. Nhận diện sự kết nối của chúng sinh
Phật giáo dạy rằng tất cả chúng sinh đều có mối tương quan và sự đau khổ của một người ảnh hưởng đến hạnh phúc của mọi người. Chúng tôi nhận ra những đau khổ nghiêm trọng của các quốc gia bị xung đột và chân thành đứng về phía những người đã trải qua sự khốn cùng cực độ.
2. Chủ trương không bạo lực
Nguyên lý không bạo lực là trái tim tư tưởng Phật giáo. Chúng tôi lên án mọi hành vi xâm lược, bạo lực và chiến tranh. Thay vì sử dụng bạo lực quân sự, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm các giải pháp hòa bình thông qua sự hiểu biết và đàm phán.
3. Chú trọng tình thương và đồng cảm
Phật giáo chỉ dạy chúng ta phát triển tình thương và đồng cảm đối với tất cả chúng sinh, bất kể quốc gia, sắc tộc hay tôn giáo. Chúng tôi kêu gọi mọi người, các nhóm và chính phủ đối diện thảm họa này với sự đồng cảm cao, công nhận giá trị tự nhiên và nhân đạo chung của tất cả mọi người liên quan.
4. Thúc đẩy đối thoại và đàm phán hòa bình
Chúng tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của đối thoại hòa bình và đàm phán trong việc mang lại hòa bình lâu dài. Để tìm ra giải pháp tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia bị xung đột, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tham gia đối thoại chân thật và thiết thực.
5. Trợ giúp viện trợ nhân đạo và công tác hòa giải
Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp cứu trợ nhân đạo ngay lập tức cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, đặc biệt là người di tản, người tị nạn và cộng đồng yếu thế. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tham gia trọn vẹn vào các nỗ lực hòa giải nhằm giúp các bên bị tổn thương hiểu nhau và chữa lành cho nhau.
6. Ủng hộ quyền lợi của con người và luật pháp quốc tế
Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên tuân thủ các nguyên tắc quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc, và bảo vệ nhân quyền. Bất kể lịch sử hay niềm tin, chúng ta cần bảo vệ quyền và sự tự do của mỗi cá nhân.
7. Nâng cao nhận thức và giáo dục cho mọi người
Chúng tôi cam kết lan tỏa nhận thức về các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột hiện tại và giá trị nền tảng của không bạo lực, lòng từ bi và hòa bình được đức Phật giảng dạy. Qua thảo luận và giáo dục, chúng tôi khao khát tạo nên một xã hội, nơi các sự khác biệt được giải quyết và các giá trị như lòng từ bi, tình yêu thương, sự hiểu biết được trân trọng.
Chúng tôi gửi đến những người bị ảnh hưởng bởi xung đột những lời cầu nguyện chân thành và sự ủng hộ bền vững. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia cùng chúng tôi trong nỗ lực tìm ra con đường hòa bình để chấm dứt chiến tranh ở các quốc gia bị ảnh hưởng xung đột, trong khi bảo vệ sự an toàn và nhân phẩm của mọi người. Cầu mong hòa bình ngự trị trên toàn thế giới và trong trái tim của tất cả sinh linh.
Tóm lại, với tư cách đại diện của Hội nghị Phật giáo châu Á vì hòa bình, tụ họp ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, chúng tôi đoàn kết trong cam kết của mình với hòa bình thế giới và giải quyết xung đột thông qua không bạo lực, lòng từ bi và sự hiểu biết.
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *