THUYẾT GIẢNG “TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA” TẠI TRƯỜNG HẠ CHÙA TƯỜNG VÂN, LOWELL, MASSACHUSETTES, USA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Theo sự phân công, vào lúc 9g15 sáng 29/07 và 30/07/2022 (tức 8g15 tối 29/07 và 30/07/2022 tại Việt Nam), Thượng tọa Thích Tâm Đức đã có buổi chia sẻ Pháp thoại “Tư Tưởng Kinh Pháp Hoa” tại Trường kiết hạ an cư chùa Tường Vân, Lowell, Massachusettes, Mỹ.

Buổi thuyết giảng được ghi lại trên trang Facebook.com/thichtamducvn .

Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *