THÔNG BÁO TREO AVATAR THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM ĐLHT.THÍCH MINH CHÂU (1918-2012)

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

“Với ân đức uy nghiêm, đạo tâm trác thế, trí huệ viên dung, giới đức trang nghiêm thanh tịnh, tòng lâm thạch trụ, bậc mô phạm cho đàn hậu học, Tăng Ni, Phật tử đượm nhuần giới pháp. Trong gần 95 năm hiện diện ở cõi Ta – bà, hơn 70 năm phục vụ cho Đạo pháp và dân tộc, mỗi lời pháp của Trưởng lão Hòa thượng là khơi nguồn trí tuệ, mỗi việc làm của Trưởng lão Hòa thượng là mở lối tương lai, mỗi cử chỉ của Hòa thượng là thể hiện sự khoan dung độ lượng, lòng từ chan chứa. Trưởng lão Hòa thượng chính là hình ảnh giải thoát vô ngại, là lẽ sống muôn đời cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước học tập noi theo” – Trích văn Tưởng niệm của TUGHPGVN.
Khi hạnh nguyện hoằng dương Phật pháp, tế độ chúng sinh đã viên mãn, thì cũng chính là lúc luật vô thường đưa Trưởng lão Hòa thượng trở về cõi Niết – bàn vô tung bất diệt vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 1-9-2012 (nhằm ngày 16-7-Nhâm Thìn) – trụ thế 95 năm, hạ lạp 64 năm.
Nay, trong tuần lễ Tưởng niệm tròn 10 năm viên tịch của Đức Trưởng lão Hòa thượng, chúng con xin được phát động thông điệp đồng loạt treo ảnh đại điện chân dung Cố Trưởng lão Hòa thượng.
⏰ THỜI GIAN: tuần lễ tưởng niệm từ ngày 07/08/2022 (10/7/Nhâm Dần) đến ngày 14/08/2022( 17/7/Nhâm Dần)
Sau khi nhận được thông báo này, ngưỡng mong toàn thể Đại chúng sẽ nhiệt liệt hưởng ứng thông điệp, cũng như thể hiện tinh thần tri ân báo ân, cùng kết nối, lan toả và nhận biết nhau thông qua thông điệp hiếu kính ý nghĩa này.
🙏 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏
– Thích Tâm Đức –
Nội dung chính
Comments