Thảo luận kế hoạch phát triển ABCP giai đoạn 2023 – 2024

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Tiếp theo chương trình phiên làm việc buổi sáng, chư tôn đức thành viên Ban Chấp hành, Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hoà bình (ABCP) tiếp tục trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Đại diện Trung tâm Quốc gia ABCP Việt Nam, TT. Thích Đức Thiện báo cáo tóm tắt thành tựu của Phật giáo Việt Nam với vai trò là thành viên ABCP. Theo đó, tái khẳng định những đóng góp tích cực của Phật giáo Việt Nam trên tổng thể các phương diện vào quá trình đưa tổ chức ABCP đến gần hơn, thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối với Chính phủ và người dân các quốc gia vì hoà bình, thịnh vượng chung của khu vực.
Thượng toạ cho biết thêm Phật giáo Việt Nam trong nhiều năm qua dưới sự lãnh đạo của Giáo hội đã tăng cường các hoạt động Phật sự, thiện sự, hoằng pháp cho các nhóm đối tượng cụ thể, đóng góp chung vào quá trình xây dựng và phát triển xã hội.
Dịp này, Hội nghị cũng chúc mừng GS. Khy Sovanaratana – Nguyên Phó Thư ký Hội đồng Tăng đoàn Tối cao Campuchia (Trung tâm Quốc gia Campuchia ABCP) và Phó Tổng Thư ký ABCP được bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia.
Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận chương trình nghị sự quan trọng, trong đó có trình bày và bước đầu cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển ABCP giai đoạn 2024-2026 và kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đồng lần thứ 12.
Nhân đây, Tổng Thư ký ABCP cũng gửi lời cảm ơn Trung tâm ABCP Quốc gia Việt Nam đã tạo điều kiện cho Hội nghị được diễn ra tại Học viện PGVN tại TP. HCM.
Theo Ảnh, tin: QuangTròn
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *