Thăm thiền thất Hương Vân

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Ngày 27- 8-2022 Thượng toạ Thích Tâm Hỷ và Thượng toạ Thích Tâm Đức đến thăm Thiền Thất Hương Vân tại số 7 Đường 528, Ấp Ngã Tư, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

 

Nội dung chính
Comments