Thăm chùa Địa Tạng Phi Lai, Hà nam

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Chùa Địa Tạng Phi Lai ( tên cổ là chùa Đùng) cách Hà Nội khoảng 70 km, có địa thế phong thủy tựa lưng vào núi, hai bên là dãy núi có hình thế tả thanh long, hữu bạch hổ với nhiều cổ vật thiêng liêng, mang tính lịch sử. Theo lời kể của những người lớn tuổi trong thôn, chùa Đùng được xây dựng vào thế kỷ 11 với quy mô hơn 100 gian. Đã có khoảng thời gian vua Trần Nghệ Tông chọn chùa Đùng làm nơi ở ẩn và vua Tự Đức cũng chọn nơi này đến cầu tự.
Tháng 12/2015, Đại đức Thích Minh Quang về tiếp nhận, tu tạo, xây dựng và đổi tên thành Địa Tạng Phi Lai, nghĩa là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn luôn đến nơi này, cũng có thể không bao giờ đến nơi này. Mà nơi nào Đức Địa Tạng không quay lại nghĩa là nơi đó hóa đất Phật.
Ngày 20/10/2022, nhằm ngày Phụ Nữ Việt Nam, chúng tôi có thiện duyên đến tham quan ngôi chùa danh thắng này. Có đi vào bên trong và nhất là được thầy Trú trì tiếp chuyện và giải thích chúng ta mới thấy được ý nghĩa to lớn của ngôi chùa và công đức to lớn của vị thầy kế nghiệp nơi đây!
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments