• Home
  • Thẻ KINH ĐIỂN NIKAYA
VIPASSANA, CỐT LÕI CỦA KINH ĐIỂN NIKAYA

Hòa Thượng Thích Tâm Đức thuyết giảng với song ngữ Việt – Anh tại chùa Pháp Vân, Hà Nội chiều 20/9/2023.

16-10-23 Thích Tâm Đức