• Home
  • Thẻ Ban giáo dục Phật giáo Trung ương
Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ban giáo dục Phật giáo Trung ương

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự chấp thuận của Hội đồng sự trị, hôm nay ngày 15/10/2022, Ban Giáo dục Phật giáo TW long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công…Read More

17-10-22