Phật tử nghệ sĩ Lý Bạch Huệ viếng thăm Thầy

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Trưa ngày 01/9/2023 sau khi dự lễ tưởng niệm cố HT. Thích Minh Châu và thọ trai xong Nghệ sĩ Lý Bạch Huệ cùng các bạn đã lên thăm thầy.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *