Phân biệt đặc điểm phật giáo Nguyên thuỷ (Nam tông) và phật giáo Đại thừa (Bắc tông)

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Tối 02/10/2022, đạo tràng Thiền trà Vạn Hạnh lại gặp nhau để hành thiền.

Thượng tọa Thích Tâm Đức chia sẻ pháp thoại

     Trước khi hành thiền Thượng tọa Thích Tâm Đức đã chia sẻ một pháp thoại “Phân Biệt Đặc Điểm Phật Giáo Nguyên Thuỷ và Phật Giáo Đại Thừa.” Qua đó cho thấy, tuy nhìn bên ngoài có vẻ khác nhau nhưng về lĩnh vực triết lý, tư tưởng thì cả hai truyền thống đều thống nhất với nhau!
Quang cảnh buổi chia sẻ
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments