Một số hình ảnh về hướng dẫn Thiền

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Sáng ngày 12/11/2023 tại Thiền viện Vạn Hạnh, Thượng tọa Thích Tâm Đức đã có buổi hướng dẫn Thiền cho các phật tử.

Một số hình ảnh tại buổi hướng dẫn:

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *