MỘT NGƯỜI BẠN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM (A friend of Vietnamese Buddhism)

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

   
      Một quyển sách về thiền phái Trúc Lâm bằng tiếng Anh sắp được Viện Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam tái xuất bản! Sau đậy là bình luận của thầy Thích Không Triệt (Tiến-sĩ Xã-Hội-Học người Mỹ, David Johnson) về giá trị của quyển sách này:
Kính Thầy Thích Tâm Đức,
Thật vui sướng được làm việc với thầy và có được một hiểu biết tốt hơn về lịch sử của thiền phái Trúc-Lâm. Tôi tin tưởng rằng, quyển sách sẽ là một đóng góp có giá trị cho những người Mỹ cũng như những người nói tiếng Anh khác muốn biết về Phật giáo Việt Nam.
Tôi gởi thầy một bản sao về File mà chúng ta đã làm việc ngày hôm nay để lưu trữ.
Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại.
Mô Phật
Thích Không Triệt”
HT. Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *