Lớp Thạc sĩ khoá VI Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

      Ngày 17/12/2023, đã diễn ra lớp Thạc sĩ khóa VI tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

     Học viên lớp Nghiên cứu sinh, thạc sĩ khóa V, VI bắt đầu tham gia học các môn chính do chư Tôn đức Giáo thọ Sư, quý Giáo Sư trực tiếp giảng dạy tại Học viện PGVN Hà Nội.
Theo đó HT.TS Thích Tâm Đức giảng dạy “Thiền Tông và Thiền Việt Nam” lớp Thạc sĩ khóa V, TT.TS Thích Hạnh Bình giảng dạy “Vấn đề phân phái Phật giáo” lớp Tiến sĩ khóa VI, TT.TS Thích Quang Tư giảng dạy môn “Duy Thức học”. PGS.TS Nguyễn Tài Đông giảng dạy “Triết học phương Đông”
Hình ảnh lớp học tại tòa Viên Quang – Học viện PGVN Hà Nội.

Lớp cũng đã kết thúc vào chiều cùng ngày.

HT. Thích Tâm Đức

 

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *