LỚP PALI GRAMMAR 5

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

      Chiều 19/7/2022, lớp Pali Grammar 5 thuộc khoá 15 Học viện phật giáo Việt Nam TP.HCM do Thượng Toạ Thích Tâm Đức phụ trách lại tiếp tục làm bài tập.

     Quang cảnh lớp học

     Theo đó, đối với cổ ngữ Pali Ấn Độ thì phải làm bài tập nhiều mới hiểu bài, mới thuộc bài. Những bài tập chiều nay về những loại đại danh từ. Những câu chữ phải hiểu ngữ cảnh mới chọn đúng những biến cách của các từ.

-Thích Tâm Đức-

Nội dung chính
Comments