Lễ Khánh Tuế Thượng Toạ Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

   

Đức Phật dạy “Sinh là Khổ” nên chư Tăng, Ni không tổ chức mừng sinh nhật, mừng cái ngày mà bắt đầu cho những đau khổ trong cuộc đời này. Thay vào đó, mỗi năm qua một tuổi mới người tu sĩ cũng thêm một tuổi đạo là dịp để các đệ tử bày tỏ lòng hiếu đạo đối với bậc thầy của mình đã nổ lực tinh tấn tu hành. Vì lẽ đó vào tối 17/7/2022, đạo tràng Thiền Phật Giáo và Thiền Trà đã tổ chức Lễ Khánh Tuế Thượng Toạ Thích Tâm Đức.

“Như thân phận làm trâu trong khổ cảnh,

Dù trên vai mang nặng một chiếc cày.

Nhưng vẫn cố tiến lên từng bước mạnh

Thì Sa môn xin chớ ngại gian nguy.

Ngày với tháng chính là tầm thước Thánh,

Ðo chiều cao công đức kẻ tu trì…”

(Nguyễn Điều dịch theo Theragathà Tôn Túc kệ ngôn số 16)

      Mỗi ngày mỗi tháng trôi qua con người đi dần đến cái chết, nhưng đối với những bậc tu Phạm Hạnh thì đó là thước đo công đức đã tích luỹ được qua việc chú tâm tu hành. Cũng chính vì vậy, lễ Khánh Tuế thường được tổ chức đến những vị trưởng lão, cao tăng. Trong buổi lễ, các đệ tử thường nhắc lại những công đức tu hành của vị trưởng lão ấy, lấy đó làm gương cho hàng để tử noi theo trên con đường thực hành lời Phật dạy.

Thầy đi trước con theo sau,

Vàng thiêng Chánh Pháp một màu sắc son.

Chúc mừng lễ Khánh Tuế của Thượng Toạ Thích Tâm Đức!

Chúc Đạo Tràng Thiền Phật Giáo và Thiền Trà luôn tiếp bước thầy Tâm Đức giữ gìn Chánh Pháp không tổn giảm!

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *