KHOA PHẬT HỌC TỪ XA KÍNH VIẾNG NHÂN DỊP LỄ TRI ÂN THẦY

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Đêm 19/11/2022 đại diện Khoa Phật học từ xa Học viện PGVN tại Tp. HCM nhân dịp ngày Hiến chương nhà giáo VN 20-11 đã đến kính viếng và đảnh lễ thầy.
Sau lời tác bạch của thầy đại diện sư ôn Tâm Đức đã đáp từ, nói lên ý nghĩa sâu sắc của sự giáo dục thế gian và xuất thế gian, đặc biệt trong tình hình thế giới hiện nay đang biến chuyển nguy hiểm cho sự sống toàn cầu! Càng cho thấy lời dạy của đức Phật về hòa bình – hạnh phúc càng quý báu, một chân lý vĩnh hằng.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments