Khoa Anh Văn phật pháp: Lễ Tri ân và Tiếp nối

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Thứ năm 06/10/2022, khoá 14 khoa Anh văn Phật pháp, Học viện PGVN – Tp.HCM nhân dịp sắp kết thúc khoá học đã tổ chức buổi Lễ Tri Ân.
     Trong buổi lễ có sự tham dự của Ban chủ nhiệm Khoa, quý giảng viên và tăng ni sinh viên của Khoa thuộc các khoá 14, 15, 16 và 17 trên 200 người tham dự.
     Một số hình ảnh tại buổi lễ tri ân:
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments