Khoá 16 khoa Anh văn Phật pháp tri ân thầy nhân dịp 20/11/2022

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Mặc dầu Lễ tri ân Ngày nhà giáo VN đã qua nhưng với tấm lòng thành khoá 16 khoa AVPP vào ngày 21/11/2022 vẫn bày tỏ tình cảm tri ân người thầy khả kính với những lời chúc tụng và món quà nho nhỏ!
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *