Khảo sát tiến độ thi công Trung tâm thư viện Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Sáng ngày 13/06/2023, Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM đã khảo sát tiến độ thi công Trung tâm thư viện Học viện PGVN tại TP.HCM (Thư viện Trí Quảng). Tháp tùng Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện có chư tôn đức Phó Viện trưởng, thành viên Hội đồng Điều hành và đại diện Trung tâm thư viện.
HT. Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *