HT. Thích Tâm Đức hướng dẫn tăng ni sinh thực tập thiền

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Sáng 25/9/2023, HT. Thích Tâm Đức hướng dẫn tăng ni sinh thực tập thiền tại Học viện Phật giáo Việt Nam – Hà Nội.

Một số hình ảnh tại buổi hướng dẫn:

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *