Họp mặt bạn học Quốc học Huế

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Sáng 30/09/2022 các bạn học cũ trường Quốc Học Huế từ năm 1965 đến 1972 đã gặp nhau họp mặt tại nhà hàng Đất Phương Nam, Q.3, Tp. HCM.
Thời gian nhanh quá. Mới đó mà ai nấy đều lên chức ông cả. Các bạn đã có cháu nội ngoại và “nhà chùa” cũng được các Phật tử gọi là “Sư ông”!
Cuộc hội ngộ thật vui và tình cảm thắm thiết tợ như hồi nhỏ thanh xuân.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments